Datum / Tid


Plats

Visma Spcs AB, Sambandsvägen, Växjö

Pris

Kostnadsfritt och exklusivt för dig som arbetar på ett av Handelskammarens medlemsföretag. Här hittar du våra medlemmar.

Vi inleder med mingel då det även bjuds på enklare fika.

Sista anmälningsdag är den 26:e januari.
Observera att vid utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Nätverksträff: Vad händer i Kronobergs näringsliv 2023?

Denna eftermiddag samlar vi näringslivet i Kronoberg. Vi diskuterar viktiga frågor och utmaningar med några av länets företagsledare men eftermiddagen bjuder även på möjligheter att nätverka och knyta nya värdefulla affärskontakter.

Under dagen får vi veta mer om Volvo CE:s mångmiljonsatsning i Braås, lära oss mer om Visma Spcs framgångsrika jämställdhetsarbete, belyser utmaningar för näringslivet under 2023 och diskuterar aktuella frågor, trender och utmaningar för näringslivet i Kronoberg. Vi hoppas att du vill vara med när Kronobergs näringsliv möts!

Jämställdhet för ökat företagande och tillväxt

Charlotte von Sydow, vd Visma Spcs, berättar om Visma Spcs framgångsrika jämställdhetsarbete och hur de uppnått ett helt jämställt chefsled genom aktivt jämställdhetsarbete. De är idag det största bolaget i sin bransch som leds av en kvinna. Charlotte delar med sig av hur de praktiskt arbetat med frågan och varför jämställdhet är viktig för svenskt företagande och tillväxt.

Ekonomisk omvärldsanalys – utmaningar för Kronoberg

Johan Eklund, chefsekonom Handelskammaren, ger en ekonomisk analys kring vad som händer i svensk ekonomi och hur det påverkar vårt län. Kronobergs län spås bli det län utanför Stockholm där arbetslösheten kommer att öka mest under 2023. Andra utmaningar är höga energipriser, inflation, stigande räntor, komponentbrist till kompetensbrist. Vilka utmaningarna kan bli särskilt märkbara för Kronoberg och dess näringsliv under 2023?

Volvo CE investerar 360 miljoner

Jonas Lakhall, platschef på Volvo CE i Braås, berättar mer om deras mångmiljoners satsning i Braås på eldrivna transportlösningar. Vad betyder den för Volvo i Braås och för Kronoberg i stort?

Panelsamtal Kronoberg 2023: möjligheter, utmaningar och trender

Vi låter några representanter från näringslivet i Kronoberg diskutera möjligheter, utmaningar, trender och aktuella frågor.
Nils Eriksson, styrelseordförande Familjen Kamprads stiftelsen Entreprenörsinvest
Jonas Lakhall, platschef Volvo CE
Ulrika Dieroff, chef Affärsservice Handelskammaren
Charlotte von Sydow, vd Visma Spcs

Eventet är ett samarrangemang mellan Visma Spcs och Handelskammaren.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

0