Datum / Tid


Plats

Studio Meetingpoint, Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Pris

Seminariet är kostnadsfritt, utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300kr.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Eventet har blivit fullsatt. Sista anmälningsdag är den 13 mars

Fullsatt Neutroner, näringsliv och nya möjligheter

För många företag finns det anledning att fundera över hur den egna branschen kan förändras de närmaste 5–10 åren. På vilket sätt kommer nya teknologier att skapa nya förutsättningar för lönsamhet? Nya material kommer att skapa nya teknologier inom i stort sett alla branscher. Därför finns det goda skäl att titta närmare på hur de framväxande materialforskningsanläggningarna i Lund, ESS och Max IV, kan bli intressanta för just ert företag.

Med hjälp av experter får ni möjlighet att lära er mer om vilka möjligheter och utmaningar som bjuds inom materialrelaterad spetsteknologi. Vi kommer också att utifrån era behov och utmaningar mer konkret diskutera hur forskningsanläggningarna kan komma näringslivet till nytta.

Under våra breakouts finns även experter från Materials Business Center med och bidrar med kunskap om hur grundforskningen görs tillgänglig via de just nu viktigaste tillämpningsområdena.

Den 20 mars bjuder vi tillsammans med The Bridge (by Altitude Meetings) in dig till Malmö Studio för en spännande resa i det universum i nanoformat som kommer att bli avgörande för allas vår framtid på den här planeten.

Vi inleder med lunchmingel kl. 11:30 och börjar samtalet kl. 12:00.


Inbjudna experter:
Emil Rofors, Lunds universitet
Marie-Louise Ainalem, ESS
Anna Stenstam, CR Competence

0