Datum / Tid


Plats

Calmar stadshotell, Stortorget 14, Kalmar Lokal Kvarnholmen

Pris

1 195 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 795kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med en gemensam lunch kl 12.00.

Sista anmälningsdag är den 10 oktober. Vid avanmälan efter den 10 oktober utgår full avgift.

NL 17 och Orgalime S2012- uppbyggnad och fallgropar- Kalmar

NL och Orgalime är två av de vanligaste standardavtalen som används inom svensk industri. Det nyligen uppdaterade NL 17 används vid affärer inom Norden medan Orgalime S2012 är vanligt vid affärer framförallt inom Europa. De båda standardavtalen är ganska lika men det finns skillnader.

Många företag väljer att använda ett standardavtal då det är ett bra sätt att kunna hantera risker i en affärsrelation utan att särskilt förhandla om dessa i varje enskild affär. Det finns mängder av standardavtal för olika branscher men under denna halvdag kommer vi att gå igenom NL 17 och Orgalime S2012 men även kort beröra de olika nordiska specialvarianterna av avtalen: NLM 10, NLS 10 och NLT 09. Nyheterna i NL 17 kommer att uppmärksammas och jämföras med den tidigare versionen NL 09.

Vi inleder med att kort gå igenom hur standardavtal används, varför det är viktigt att begränsa sitt ansvar i ett avtal och hur standardvillkor blir en del av ditt avtal.

Därefter guidar våra föreläsare deltagarna igenom NL 17 och Orgalime S2012. Vi kommer särskilt att ur ett praktiskt perspektiv tala om frågor kring:

– Leveransvillkor
– Betalning/äganderättsförbehåll
– Ansvar/hantering av fel och dröjsmål
– Tvistelösning och lagval

NL 17 och Orgalime S2102 är förhållandevis leverantörsvänliga – vi kommer att kort beröra de väsentliga skillnader som kan föreligga i förhållande till de vanligt förekommande inköpsavtalen som större företag brukar ta fram på egen hand.

Syftet är att du efter utbildningen ska känna till standardavtalens uppbyggnad och kunna identifiera vilka risker ditt företag har vid leveranser/köp enligt de båda standardavtalen. Du får även praktiska tips på hur du kan göra anpassningar i standardavtalen för att de bättre ska passa ditt företags verksamhet.

Föreläsare är advokat Henrik Snellman och advokat Henrik Olofsson från Avant Advokater.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0