Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Norra järnvägsgatan 8, 352 30 Växjö

Pris

995 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 495kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Kaffe och fralla serveras 8.45-9.05. Tiden inkluderar även en avslutande gemensam lunch.

Sista anmälningsdag är den 10 april.

FULLSATT NL 09 och Orgalime S2012- lär dig uppbyggnaden och fallgroparna

Utbildningen är tyvärr fullsatt men meddela gärna ditt intresse då vi regelbundet genomför liknande utbildningar.

NL 09 och Orgalime S2012 är två av de vanligaste standardavtalen som används inom svensk industri. NL 09 används vid affärer inom Norden medan Orgalime S2012 är vanligt vid affärer framförallt inom Europa. De båda standardavtalen är ganska lika men det finns skillnader.

Många företag väljer att använda ett standardavtal då det är ett bra sätt att kunna hantera sina risker i en affärsrelation utan att särskilt förhandla om dessa i varje enskild affär. Det finns mängder av standardavtal för olika branscher men under denna halvdag kommer vi att gå igenom NL 09 och Orgalime S2012 och även kort beröra de olika nordiska specialvarianterna av avtalen: NLM 10, NLS 10 och NLT 09.

Vi inleder med att kort gå igenom hur standardavtal används, varför det är viktigt att begränsa sitt ansvar i ett avtal och hur standardvillkor blir en del av ditt avtal.

Därefter guidar våra föreläsare deltagarna igenom NL 09 och Orgalime S2012. Vi kommer särskilt att ur ett praktiskt perspektiv tala om frågor kring:

– Leveransvillkor
– Betalning/äganderättsförbehåll
– Ansvar/hantering av fel och dröjsmål
– Tvistelösning och lagval

NL 09 och Orgalime S2102 är förhållandevis leverantörsvänliga – vi kommer att kort beröra de väsentliga skillnader som kan föreligga i förhållande till de vanligt förekommande inköpsavtalen som större företag brukar ta fram på egen hand.

Syftet är att du efter utbildningen ska känna till standardavtalens uppbyggnad och kunna identifiera vilka risker ditt företag har vid leveranser/köp enligt de båda standardavtalen. Du får även praktiska tips på hur du kan göra anpassningar i standardavtalen för att de bättre ska passa ditt företags verksamhet.

Föreläsare är advokat Henrik Snellman och advokat Henrik Olofsson från Avant Advokater.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0