Nordisk infrastrukturkonferens 2018

Planering av infrastruktur kan inte ta stoppas av nationella gränser. Därför vill Greater Copenhagen bjuda in dig till att diskutera framtidens nordiska infrastruktur.

Nordisk infrastrukturkonferens är sedan 2008 en årligt återkommande arena med fokus på hur vi kan knyta våra nordiska länder samman genom förbättrad infrastruktur. Vad kan satsningar på förbättrad infrastruktur egentligen göra för invånare, näringsliv och utbildningssektor?

Under 2018 fokuserar Nordisk infrastrukturkonferens på framtiden. Bland annat genom att belysa ny teknik, beteendeförändringar och mobilitet för framtiden.

Välkommen!

Program och anmälan

0