Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

5 495 kr/person

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 14 november.

Frukostsmörgås, lunch och eftermiddagsfika ingår i avgiften!

Tycker du att beteendet hos din omgivning är irrationellt?

Nudging – hur funkar det?

Tycker du att beteendet hos dina medarbetare och kunder stundtals är irrationellt och svårt att förutse? Du är inte ensam. Ekonomisk och beteendevetenskaplig forskning har på senare år tydligt visat att vi människor i dagliga beslut påverkas av irrelevanta faktorer så som hur olika alternativ framställs eller vad personer i vår omgivning väljer. Dessa insikter ligger till grund för ett allt mer uppmärksammat begrepp inom beteendeekonomin som kallas nudging.

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation. Metoden får allt mer uppmärksamhet av organisationer som vill bli bättre på att styra beslutsprocesser utan att vara tvingande. Företag som Amazon, Google och Spotify använder nudging för att förbättra kundernas användarupplevelser och skapa mer effektiva organisationer.

Nudging har också visat sig effektivt för att bygga starka organisationer genom bland annat bättre projektplanering, tydligare rekrytering och mer effektiv resursanvändning.

Vad pratar vi om?

 • Beteendevetenskapens grunder och centrala begrepp
 • Kognitiva barriärer som påverkar beslutsfattande
 • Begreppet nudging och varför det är så effektivt för att skapa beteendeförändring
 • Hur du designar valmiljöer som leder till önskat beteende
 • Hur du testar/utvärderar om en nudge fungerar eller ej
 • BOOST modellen och REFINE matrixen för att identifiera rätt ”nudge” för just din utmaning i din organisation

Vad du kommer att lära dig:

 • Förstå de beteendevetenskapliga orsakerna till varför rätt information, attityd och incitament inte alltid leder till önskat beteende
 • Hur insikter från forskning kan tillämpas för att skapa bättre arbetsplatser, utforma bättre produkter och designa bättre tjänster och därmed skapa långvarig positiv beteendeförändring
 • Kunna upptäcka de vanligaste beteendebarriärerna
 • Få med dig en verktygslåda med olika nudges som kan anpassas efter behov
 • Kunna testa och utvärdera effekten av dina insatser
 • BOOST modellen, en process som du kan använda för alla beteendeförändringssituationer

Kursledare: Dr. Christina Gravert
Christina Gravert är doktor i beteendeekonomi och biträdande universitetslektor vid institutionen för nationalekonomi, Köpenhamns Universitet. Vid sidan av forskningen driver hon Impactually – ett konsultföretag som tillämpar beteendevetenskap. Hon har under flera år varit aktiv som föreläsare och kursledare inom beteendeekonomi och nudging både i Sverige och utomlands.

Kursen kommer att hållas på engelska med svenskt material och grupparbete. Kursledarna är engelskspråkiga men förstår svenska mycket väl.

Ta gärna med en kollega, inbjudan gäller alla på företaget.
Välkommen!

0