Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
895 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas

Anmäl dig senast den 18/9.

Vi inleder med gemensam lunch kl. 12:00.

Nya GDPR – ur ett praktiskt perspektiv – Nytt datum!

Den 25 maj 2018 införs ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter, den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).  Är din verksamhet redo?

Under seminariet går vi på ett lättillgängligt och praktiskt orienterat sätt igenom grunderna i vad GDPR innebär, men koncentrerar oss på vad som behöver göras och hur det kan genomföras.

Hur angriper man ett projekt som berör så många människor, processer och system inom en organisation? Hur får man kontroll över var personuppgifterna finns lagrade, vad de används till, av vem och hur de underhålls? Vilka beslut måste tas, vilka aktiviteter behöver genomföras och hur kan man sätta upp ett projekt/program för att hantera förändringen.

Få även råd och konkreta tips på hur it och verksamheten kan samverka för att ta fram tekniska lösningar och processer som underlättar uppfyllnad av kraven i Dataskyddsförordningen. Hur kan man exempelvis underlätta inrapportering och utredning av personuppgiftsincidenter? Vilka verktyg finns för att underlätta rätten att bli glömd eller porterad från ett digitalt register? Privacy by design och privacy by default vad menas med det? Vilka teknologier kan man använda för att efterleva lagen?

Föreläsare är Carl-Magnus Brandt, verksamhetsutvecklare på Atea samt Magnus Svensson och Mika Valtonen-André från företaget do-be consulting.

Välkommen till en lärorik eftermiddag!

0