Datum / Tid


Plats

Hotell Erikslund, Åstorpsvägen, Ängelholm, Sverige

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren och Ängelholms Näringsliv AB.
895 kr/pers för icke medlemmar.
Inklusive lunch och fika. Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas

Anmäl dig senast den 20/10.

Vi inleder med gemensam lunch kl. 12:00.

Nya GDPR – ur ett praktiskt perspektiv

Den 25 maj 2018 införs ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter, den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).  Är din verksamhet redo?

I samarbete med Ängelholms Näringslivs AB hälsar vi dig välkommen till ett seminarium där vi på ett lättillgängligt och praktiskt orienterat sätt går igenom grunderna i vad GDPR innebär. Vi koncentrerar oss mest på vad som behöver göras och hur det kan genomföras.

Hur angriper man ett projekt som berör så många människor, processer och system inom en organisation? Hur får man kontroll över var personuppgifterna finns lagrade, vad de används till, av vem och hur de underhålls? Vilka beslut måste tas, vilka aktiviteter behöver genomföras och hur kan man sätta upp ett projekt/program för att hantera förändringen.

Få även råd och konkreta tips på hur it och verksamheten kan samverka för att ta fram tekniska lösningar och processer som underlättar uppfyllande av kraven i Dataskyddsförordningen. Hur kan man exempelvis underlätta inrapportering och utredning av personuppgiftsincidenter? Vilka verktyg finns för att underlätta rätten att bli glömd eller porterad från ett digitalt register? Privacy by design och privacy by default vad menas med det? Vilka teknologier kan man använda för att efterleva lagen?

Föreläsare är Magnus Svensson från företaget do-be consulting och Jens Kinnander från Delphi advokatbyrå.

Välkommen till en lärorik eftermiddag!

0