Nya Incoterms® – Vad innebär det för ditt företag? – Kalmar (EM)

Internationella Handelskammaren (ICC) har genomfört en revidering av leveransvillkoren. De nya villkoren kallas för Incoterms® 2020 och börjar gälla från och med den 1 januari 2020.

Syftet med revideringen har varit att förenkla förståelsen av de olika leveransvillkoren samt att dessa bättre ska återspegla hur den internationella handeln fungerar.

Vid informationsträffen kommer en genomgång att ske av de övergripande förändringarna, men också vilka skillnaderna är mellan Incoterms® 2010 och Incoterms® 2020 för vart och ett av de olika villkoren.

Informationsträffen vänder sig till personer som arbetar med import, export, inköp, försäljning, ekonomi eller spedition och som kommer i kontakt med leveransvillkor på något sätt.

Viss förkunskap om gällande Incoterms® 2010 krävs för att du ska kunna tillgodogöra dig informationen på bästa sätt. Känner du inte till Incoterms® är du välkommen på vår utbildning i Helsingborg den 27 november, se separat inbjudan.

Program:
– Incoterms® 2020 – Innehåll och användning
– Övergripande förändringar av Incoterms®
– Ändringar i de olika villkoren
– Övergången mellan Incoterms® 2010 och Incoterms® 2020
– Frågor

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen!

Kategoriserad i Incoterms 2020, Internationell handel, Kalmar län, Seminarium