Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt.

Ingen anmälan krävs, logga in på följande länk:
https://us02web.zoom.us/j/84183376854

Webbinariet kommer att sändas via Zoom.

Nya perspektiv på nya stambanor

– därför behövs höghastighetståg genom södra Sverige

Svensk infrastruktur står inför viktiga beslut för generationer framåt. Ny stambana för höghastighetståg är avgörande för svensk tillväxt och utveckling regionalt, nationellt och internationellt. Likt våra grannländer måste Sverige göra kraftfulla investeringar i kommunikationer och ny teknik, annars riskerar vi att förlora förbindelsen med Europa och hamna utanför såväl ekonomiskt, socialt och hållbarhetsmässigt.

Välkommen till ett webbinarium där kunnig expertis belyser nya infallsvinklar på nya stambanor och framträdande samhällsaktörer lägger fram fakta kring vilka effekter höghastighetstågen kommer ha för vårt lands utveckling för lång tid framåt.

Evenemanget är en del av det officiella Almedalsprogrammet 2021.

Program:

10.00 – Välkommen och introduktion
Per Tryding, vice VD, Sydsvenska Handelskammaren

10.05 – Kort sammanfattning av riksdagsseminarium i frågan

10.15 – Inspel från Catharina Elmsäter-Svärd, VD, för Byggföretagen

10.25 – Avslutande diskussion
Diskussion med Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Handelskammaren, Simon Helmér, VD, Östsvenska Handelskammaren, Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren och Helena Zar Vallin, VD, Handelskammaren Jönköpings län.

Samtalet modereras av Per Tryding.

10.40 – Avslutning

Varmt välkommen att lyssna!

Ingen anmälan krävs, logga in på följande länk:
https://us02web.zoom.us/j/84183376854

0