Nyfiken på Skånetrafiken?

Hur jobbar Skånetrafiken med upphandlingar, digitalisering och IT?

Kom och ta del av erfarenheter från Annika Bondesson, chef för inköp och upphandling, Johan Karlberg, chef för DoIT (digitalisering och IT) samt Mårten Rignell, affärsutvecklare på Skånetrafiken. De berättar även hur du kan göra affärer med Skånetrafiken och vad som är på gång framöver!

Skånetrafiken, en förvaltning inom Region Skåne, erbjuder hållbart resande till alla som vill och behöver resa i, till och från Skåne. De jobbar med kombinerade tjänster och har en tydlig strategi med öppen data.

För att lyckas med sitt uppdrag och nå de uppsatta målen jobbar de med såväl trafik som digitalisering och kombinerad mobilitet, MaaS. Målen är att öka marknadsandelarna och få nöjdare kunder. För det krävs attraktiva och affärsmässiga avtal samt utvecklade tjänster och kunderbjudande. Skånetrafikens önskan är därför att hitta fler givande samarbeten och partners att kunna samverka med.

Välkommen till en spännande lunch!

Kategoriserad i Seminarium, Skåne, Upphandlingsnätverket