Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

200 kr/pers exkl. moms.
Endast för medlemmar i Handelskammarens Upphandlingsnätverk.

Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 8 mars.

Vi inleder med gemensam lunch!

Offentlig upphandling som styrmedel

Offentlig upphandling som styrmedel – en mångfacetterad verktygslåda med inneboende målkonflikter, utmaningar, fallgropar och politiska ambitioner. Vad är lagligt, möjligt, och inte minst, lämpligt?

Upphandling som styrmedel och de politiska ambitionerna på såväl nationell som lokal nivå påverkar kravställandet i den offentliga affären, föredraget är matnyttigt oavsett om du tillhör en upphandlande organisation – som tjänsteman eller politiker – eller är leverantör åt offentlig sektor.

Lyssna till Carin Carlsson, verksam vid Advokatfirman Glimstedt, som har en bred erfarenhet från offentlig verksamhet och en djup förståelse för de juridiska, affärsmässiga och politiska aspekterna av den offentliga affären genom sina tidigare anställningar på bl.a. Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten och Stockholm stad.

Carin har en mångårig erfarenhet av att arbeta med upphandling som styrmedel för att nå övergripande samhälleliga mål. Carin var involverad i arbetet med att ta fram särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor inom byggområdet i dialog med arbetsmarknadens parter.

Välkommen!

0