Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, sjunde våningen, Malmö

Pris

7 900 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren eller Styrelseakademien Skåne.
8 900 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.

I priset ingår även frukostfralla, lunch och fika.

Sista anmälningsdag är den 11 mars.

Registrering med kaffe/frukost från kl 08:15!

Ökat fokus: Ordföranderollen

En endagsutbildning uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag. Utbildningen är ett samarbete mellan Handelskammaren och StyrelseAkademien Skåne.

Pedagogiskt upplägg
Utbildningen börjar med att du får frågan om att bli styrelseordförande och slutar med hur du bygger relationer, internt och externt, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för bolaget. Däremellan går vi igenom allt från relevant lagstiftning, praktikaliteter inför ett styrelsemöte till uppdragets betydelse för ditt personliga varumärke och hur man hanterar konflikter inom styrelsen.

Utbildningen är indelad i tre block som lotsar dig genom rollen som ordförande:

1. Erbjudandet
Första delen handlar om hur du hanterar förfrågan om att bli styrelseordförande. Vilken arbetsinsats krävs? Är det rätt för din karriär? Vilken ersättning är rimlig? Vilken agenda ska du sätta? Vi diskuterar oss fram till svaren på detta och mycket annat parallellt som vi går igenom formella kunskapskrav som aktiebolagslagen samt bekantar oss med hur du påverkas av bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, arbetsordning och andra styrelsebeslut.

2. Skapa värde
Del två behandlar den svåraste men viktigaste sidan av ordföranderollen: att genom din egen, ledamöternas, vds och organisationens kompetens skapa värde för bolaget. Vi ägnar en hel del tid åt strategiarbetet, en process som du som ordförande förväntas leda, vänder och vrider på olika scenarier och diskuterar case, best practice och de vägval man kan tänkas ta. Målet med det här blocket är att få en insikt i vad som tar bolaget framåt och hur du som ordförande kan agera och besluta för att få det att hända. Vi berör även hur du förbereder styrelsemöten, sätter dagordning, kallar och delegerar.

3. Utveckla dina relationer
Den här delen handlar om dina relationer med bolagets stakeholders och berör bland annat:
Styrelsen: Hur kan du få den att fungera bättre och smartare? Hur kan du delegera klokt? Hur hanterar man besvärliga ledamöter?
Vd: Hur blir ni ett funktionellt radarpar? Hur bör era mandat skilja sig åt? Vad är era respektive ansvarsområden?
Ägarna: Hur nära ägarna ska du arbeta? Vad är din position gentemot ägarna?
Övriga intressenter: Här finns revisorer, banker, större kunder, viktiga leverantörer, tänkbara samarbetspartners och många andra.

Hur mycket tid som läggs på respektive del varierar från grupp till grupp och styrs av kursdeltagarnas intresse. Vi stannar kvar extra vid de delar som väcker mest intresse och skapar de mest givande diskussionerna. Vi lovar med andra ord en dynamisk och spännande utbildningsdag!

För vem är denna utbildning för?

  • Du som är ny som ordförande
  • Du som kommer att bli vald till ordförande
  • Du som har stor erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
  • Du som tidigare har gått Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
  • Du som verkar i små och medelstora (SME) företag

Varmt välkommen!


Föreläsare:
Petra Palmgren Lindwall, är ackrediterad lärare för styrelseutbildningar inom Styrelseakademien Rätt fokus för SME, Ökat fokus Strategi samt Ökat fokus Ordföranderollen.

0