Datum / Tid


Online

Livesänt webbinarium via zoom

Pris

Kostnadsfritt för deltagare som är anslutna till Trade Network och Hållbarhetsnätverket.
Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta mer?
Kontakta Mariette Gunnarsson (Trade Network) eller Elisabeth Axelson (Hållbarhetsnätverket)

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 12 mars.

Omvärldsspaning med hållbarhetsfokus

Tillsammans med Utrikesdepartementet bjuder vi in till ett webbinarium för att belysa trender och utveckling på hållbarhetsområdet sett ur ett globalt perspektiv.

Från EU har på senaste tid kommit en rad lagstiftning på hållbarhetsområdet. Avskogningsförordningen, CSRD, CSDDD, CBAM är bara några. Lagstiftning som inte bara företag inom EU utan även omvärlden nu arbetar med för att förstå och anpassa sig till.

Under denna föreläsning får du en omvärldsspaning där våra föreläsare från Utrikesdepartementet belyser:

  • Hur reagerar och agerar omvärlden på den lagstiftning som EU nu tar fram och som även får stor påverkan på leverantörer i tredje land? Du får konkreta exempel på hur olika länder agerat och även vad som händer på marknader i t ex Mellanöstern och Afrika.
  • Hur skiljer sig EU:s politik på hållbarhetsområdet gentemot omvärlden och hur har den förändrats? Hur ser utvecklingen ut i andra delar av världen?
  • Hur arbetar företag med leverantörskedjan i risksektorer?

Vi tar även upp nya lagstiftningar som relaterar till due diligence. Många företag upplever att det är omfattande lagstiftning som kommer och där en del frågor upplevs som nya. Här kommer våra föreläsare beskriva hur företag, särskilt SME-företag, kan få hjälp och även stöd att hantera frågor såsom hur man ska genomlysa sina leverantörskedjor avseende bland annat negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

Våra föreläsare presenterar även hur man kan använda frivilligt framtagna vägledningar och riktlinjer från FN och OECD för att förstå hur man kan arbeta med bland annat frågor kopplade till företagande och mänskliga rättigheter. Vi går igenom dess likheter och skillnader till EU:s kommande CSDDD- lagstiftning.

Varmt välkommen!


Föreläsare:
Cecilia Ekholm, ambassadör för hållbart företagande, Utrikesdepartementet

Mikael Ståhl, Kansliråd och ansvarar för företagande och MR samt OECDs riktlinjer, Utrikesdepartementet

0