Datum / Tid


Pris

Denna utbildning är endast till för dom som har gått ”Made in Sweden, eller hur? – Del 1”.

Har du några frågor eller är intresserad av att gå denna utbildning, kontakta Per Anders Lorentzon.

Online – Made in Sweden, eller hur? – Del 2

En kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal

Om du exporterar varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunderna om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna.

Det finns två slags ursprungsbestämmelser. Vilka av dessa bestämmelser man ska använda sig av samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras.

En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

Under den här kursen kommer vi att gå igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Flera praktiska övningsuppgifter kommer att gås igenom.

Kursen vänder sig till handläggare av, samt ansvariga för frihandelsfrågor vid export eller import. Även de som handlägger exportdokument och svarar för inköp samt underleverantörer till exportindustrin bör genomgå kursen.

Program 09:00 – 12:00

Förmånsberättigande ursprung, fortsättning
Praktiska övningsuppgifter

Om du deltar i Handelskammarens Diplomutbildning för Import- och Exportkunskap ingår den här utbildningen i programmet.

Denna utbildning är endast till för dom som har gått ”Made in Sweden, eller hur? – Del 1”.

0