Datum / Tid


Pris

4 650 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
5 850 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 15 mars kl 12.00.

Del 2 för denna utbildning är den 18 mars, se inbjudan här.

Online – Praktisk hantering av exportdokument – Del 1

Det ställs allt högre krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

För att underlätta för dig som exportör erbjuder Handelskammaren en utbildning i praktisk hantering av exportdokument. Under denna kurs sker en genomgång av hur de vanligaste exportdokumenten ska fyllas i för att du och inte minst mottagaren ska slippa problem.

Vi kommer att behandla den datoriserade exportdeklaration, fördelarna med passiv förädling, olika typer av ursprungsintyg, fakturor samt andra handlingar som kan behövas vid särskilda tillfällen.

Vi tar även upp användningen av ATA-carneten som är en internationell tullblankett för tillfällig export, t ex i samband med mässor och utställningar. En presentation görs dessutom av CERTIATA® Plus som förenklar hanteringen av ATA-carneter, ursprungsintyg och andra exportdokument via internet.

Praktiska övningsuppgifter om tillämpningen av ursprungsreglerna i frihandelsavtalen ingår också.

Kursen vänder sig både till dig som behöver fräscha upp kunskaperna och till dig som inte har så stor vana vid att hantera tulldokument för export!

Det finns även möjlighet att få företagsspecifika utbildningar om Incoterms® 2010 och andra export- eller importrelaterade ämnen.

Program 09:00 – 12:30
  • Export till länder utanför EU
  • Exportdeklaration med föranmälan
  • Export för passiv förädling
  • Betalningsfaktura och Proformafaktura
  • Särskilda intyg som används vid export
  • ATA-carnet, ansökan och hantering

Om du deltar i vår Diplomutbildning för Import- och Exportkunskap ingår den här utbildningen i programmet.

Ta gärna med kollegor, inbjudan gäller ju alla på företaget.
Varmt välkommen med din anmälan!

Del 2 för denna utbildning är den 18 mars, se inbjudan här.

0