Datum / Tid


Pris

Denna utbildning är endast till för dom som har gått ”Praktisk hantering av exportdokument Del 1”.

Har du några frågor eller är intresserad av att gå denna utbildning, kontakta Per Anders Lorentzon.

Online – Praktisk hantering av exportdokument – Del 2

Det ställs allt högre krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

För att underlätta för dig som exportör erbjuder Handelskammaren en utbildning i praktisk hantering av exportdokument. Under denna kurs sker en genomgång av hur de vanligaste exportdokumenten ska fyllas i för att du och inte minst mottagaren ska slippa problem.

Vi kommer att behandla den datoriserade exportdeklaration, fördelarna med passiv förädling, olika typer av ursprungsintyg, fakturor samt andra handlingar som kan behövas vid särskilda tillfällen.

Vi tar även upp användningen av ATA-carneten som är en internationell tullblankett för tillfällig export, t ex i samband med mässor och utställningar. En presentation görs dessutom av CERTIATA® Plus som förenklar hanteringen av ursprungsintyg och andra exportdokument via internet.

Praktiska övningsuppgifter om tillämpningen av ursprungsreglerna i frihandelsavtalen ingår också.

Kursen vänder sig både till dig som behöver fräscha upp kunskaperna och till dig som inte har så stor vana vid att hantera tulldokument för export!

Det finns även möjlighet att få företagsspecifika utbildningar om Incoterms® 2020 och andra export- eller importrelaterade ämnen.

Program 09:00 – 12:00
  • Certificate of origin, ursprungsregler och praktisk hantering
  • Ursprungsregler enligt EU:s frihandelsavtal
  • EUR 1, fakturadeklaration och ATR-certifikat
  • CERTIATA® Plus – dokumenthantering via internet
  • Övningsuppgifter

Om du deltar i vår Diplomutbildning för Import- och Exportkunskap ingår den här utbildningen i programmet.

Denna utbildning är endast till för dom som har gått ”Praktisk hantering av exportdokument Del 1”.

0