Datum / Tid


Pris

Denna utbildning är endast till för dom som har gått ”Praktisk remburshantering Del 1”.

Har du några frågor eller är intresserad av att gå denna utbildning, kontakta Per Anders Lorentzon.

Online – Praktisk remburshantering – Del 2

Handelskammaren bjuder in till två ingående och lärorika halvdagar om remburser. Det finns många riskmoment i internationell handel och ett riskmoment är själva betalningen. Vi går igenom de olika betalningsformerna och specifikt inriktar oss på rembursaffären.

ICC:s rembursregler UCP 600 och International Standard Banking Practice – ISBP 2013 utgör världsstandard för remburser. Vi kommer att gå igenom dessa regler.

Utbildningen avslutas med praktiska exempel och att diskutera vanliga problem och svårigheter i remburshanteringen. Allt i syfte att förbättra kunskaperna om vanliga misstag, vad man bör tänka på och hur man undviker fallgropar.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med remburser hos företag med export och/eller import, bank samt transport- och försäkringsbolag. Samarbetspartners är Handelsbanken och Swedbank.

Program: Del 2

09.00 Forts rembursens grunder samt grupparbeten med praktiska exempel
11.00 Avslutning

Föreläsare:
Sofia Lindén, Handelsbanken, Göteborg
Eva Carlson, Swedbank AB (publ), Göteborg

Denna utbildning är endast till för dom som har gått ”Praktisk remburshantering Del 1”.

0