Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

295 kr/person.
Lunch och kaffe ingår!

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 8 februari.

Öresundsverket och elförsörjningen i Sydsverige

Välkommen till lunchseminarium på temat Öresundsverket och elförsörjningen i Sydsverige, där Unipers Country Chairman & CEO Johan Sveningsson berättar om satsningen framåt.

Öresundsverket är ett modernt, naturgaseldat, kraftverk placerat i Malmö med en effekt av 448 MW. I juni 2023 beslutade Svenska kraftnät, tillika Elberedskapsmyndigheten, att Öresundsverket ska ingå i den svenska elberedskapen.

En av de förmågor anläggningen kan bistå med är så kallad ö-drift, det vill säga att säkerställa elförsörjning i ett geografiskt avgränsat område – i det här fallet Malmöregionen, i händelse av ett omfattande elavbrott och utan koppling till transmissionsnätet. Vid behov ska Öresundsverket bidra till elsystemets balans och stabilitet i södra Sverige

Samtalet leds av Handelskammarens vd Stephan Müchler.

Varmt välkommen!

0