Datum / Tid


Pris

495kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
795kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 25 september kl 8.30.

Webbinariet sänds live och du som deltagare kan ställa frågor i en chatt. Du kan även maila in frågor i förväg till Mariette Gunnarsson.

Webbinarium: Överföring av personuppgifter utanför EU – Privacy Shield underkänns och Brexit

Under sommaren meddelade EU-domstolen, i det uppmärksammade målet C-311/18 (Schrems-II), att den underkänner det avtal som har möjliggjort överföring av personuppgifter vid affärer mellan EU och USA, det s.k. Privacy Shield-avtalet. Avtalet anses inte ge ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa överförs till USA. Det finns enligt domen även anledning att ifrågasätta om de av EU-kommissionen framtagna standardklausulerna kan anses vara en giltig grund för överföring av personuppgifter till USA.

Vi går igenom vad domen rent praktiskt innebär för företag inom EU som har affärer med USA. Vidare diskuterar vi vilka möjligheter det finns att fortsätta överföra (inklusive att ge åtkomst till) personuppgifter till mottagare i USA eller i andra länder utanför EU, med stöd av exempelvis de standardklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Föreläsarna kommer avslutningsvis även in på frågor som rör överföring av data i samband med Brexit. Om EU-kommissionen inte har godkänt att Storbritannien uppfyller en adekvat skyddsnivå för personuppgiftshantering kommer det krävas att företag tecknar särskilda avtal med sina motparter i Storbritannien för att få fortsätta föra över personuppgifter till Storbritannien även efter Brexit.

Föreläsare är Victoria Volny och Henrik Nilsson, båda advokater från Advokatfirman Lindahl.

Webbinariet sänds live och du som deltagare kan ställa frågor i en chatt. Du kan även maila in frågor i förväg till Mariette Gunnarsson.

Varmt välkommen med din anmälan,

0