Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

200 kr/pers för medlemsföretag i Upphandlingsnätverket. Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

OBS! Seminariet börjar direkt kl. 12.00 och vi avslutar med en gemensam lunch ca kl. 13-14.

Sista anmälningsdag: 11/9

Överprövningar – hur hanteras dessa?

Välkommen till höstens första träff med Upphandlingsnätverket!

Denna gång får vi lyssna till Peder Liljeqvist som arbetar som kammarrättslagman vid Kammarrätten i Jönköping och som tidigare varit verksam som bland annat rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö. Han har lång erfarenhet av handläggning av mål om offentlig upphandling.

Peder kommer att tala om hur domstolarna hanterar överprövningar och vad som kan vara värt för parterna att tänka på i samband med överprövningar.

Träffen är endast för medlemmar i Upphandlingsnätverket.

Välkommen!

0