Praktisk hantering av exportdokument – Helsingborg

Det ställs höga krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

För att underlätta för dig som exportör erbjuder Handelskammaren en utbildning i praktisk hantering av exportdokument. Under denna kurs sker en genomgång av hur de vanligaste exportdokumenten ska fyllas i för att du och inte minst mottagaren ska slippa problem.

Vi kommer behandla exportdeklarationen, fördelarna med passiv förädling, olika typer av ursprungsintyg, fakturor samt andra handlingar som kan behövas vid särskilda tillfällen.

Vi tar även upp användningen av ATA-carneten som är en internationell tullblankett för tillfällig export, t ex i samband med mässor och utställningar. En presentation görs dessutom av CERTIATA® Plus som förenklar hanteringen av ATA-carneter, ursprungsintyg och andra exportdokument via internet.

Praktiska övningsuppgifter om tillämpningen av ursprungsreglerna i frihandelsavtalen ingår också.

Kursen vänder sig både till dig som behöver fräscha upp kunskaperna och till dig som inte har så stor vana vid att hantera tulldokument för export!

Program
09.00 Export till länder utanför EU; Exportdeklaration med föranmälan
10.00 Kaffe
10.20 Export till länder utanför EU, fortsättning
Export för passiv förädling
12.00 Lunch
12.45 Certificate of origin, ursprungsregler och praktisk hantering
Ursprungsregler enligt EU:s frihandelsavtal.
EUR 1, fakturadeklaration och ATR-certifikat
14.00 Kaffe
14.20 Ursprungsregler och praktisk hantering, fortsättning
Betalningsfaktura och Proformafaktura. Särskilda intyg som används vid export
ATA-carnet, ansökan och hantering
CERTIATA® Plus – dokumenthantering via internet
Övningsuppgifter
16.00 Avslutning

Om du deltar i vår Diplomutbildning för Import- och Exportkunskap ingår den här utbildningen i programmet.

Ta gärna med kollegor, inbjudan gäller ju alla på företaget.
Ni är varmt välkomna!

Kategoriserad i Diplomutbildning, Internationell handel, Skåne, Utbildning