Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Norra Järnsvägsgatan 8, Växjö

Pris

4 950 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
7 425 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.
Full avgift utgår även vid utebliven närvaro.

Sista anmälningsdag är den 14 mars.

Under förmiddagen serveras fralla och kaffe/te.
Lunch och en eftermiddagsfika ingår.

Praktisk hantering av exportdokument – Växjö

Det ställs höga krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

För att underlätta för dig som exportör erbjuder Handelskammaren en utbildning i praktisk hantering av exportdokument. Under denna kurs sker en genomgång av hur de vanligaste exportdokumenten ska fyllas i för att du och inte minst mottagaren ska slippa problem.

Vi kommer behandla exportdeklarationen, fördelarna med passiv förädling, olika typer av ursprungsintyg, fakturor samt andra handlingar som kan behövas vid särskilda tillfällen.

Vi tar även upp användningen av ATA-carneten som är en internationell tullblankett för tillfällig export, t ex i samband med mässor och utställningar. En presentation görs dessutom av CERTIATA® Plus som förenklar hanteringen av ursprungsintyg och andra exportdokument via internet.

Praktiska övningsuppgifter om tillämpningen av ursprungsreglerna i frihandelsavtalen ingår också.

Kursen vänder sig både till dig som behöver fräscha upp kunskaperna och till dig som inte har så stor vana vid att hantera tulldokument för export!

Program

09.00
– Export till länder utanför EU; Exportdeklaration med föranmälan
10.00 Kaffe
10.20
– Export till länder utanför EU, fortsättning
– Export för passiv förädling
12.00 Lunch
12.45
– Certificate of origin, ursprungsregler och praktisk hantering
– Ursprungsregler enligt EU:s frihandelsavtal.
– EUR 1, fakturadeklaration och ATR-certifikat
14.00 Kaffe
14.20
– Ursprungsregler och praktisk hantering, fortsättning
– Betalningsfaktura och Proformafaktura. Särskilda intyg som används vid export
– ATA-carnet, ansökan och hantering
– CERTIATA® Plus – dokumenthantering via internet
– Övningsuppgifter
16.00 Avslutning

Om du deltar i vår Diplomutbildning för Import- och Exportkunskap ingår den här utbildningen i programmet.

Varmt välkomna!
Ta gärna med kollegor, inbjudan gäller alla på företaget!

0