Datum / Tid


Plats

BEST WESTERN PLUS Grand Hotel, Stationsgatan, Halmstad, Sverige

Pris

3.750 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
4.950 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är 12 oktober.

Praktisk hantering av exportdokument

Det ställs allt högre krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

För att underlätta för dig som exportör erbjuder Handelskammaren en utbildning i praktisk hantering av exportdokument. Under denna kurs sker en genomgång av hur de vanligaste exportdokumenten ska fyllas i för att du och inte minst mottagaren ska slippa problem.

Vi kommer att behandla den datoriserade exportdeklaration med de uppgifter som utgör föranmälan, fördelarna med passiv förädling, olika typer av ursprungsintyg, fakturor samt andra handlingar som kan behövas vid särskilda tillfällen.

Vi tar även upp användningen av ATA-carneten som är en internationell tullblankett för tillfällig export, t ex i samband med mässor och utställningar. En presentation görs dessutom av CERTIATA® Plus som förenklar hanteringen av ATA-carneter, ursprungsintyg och andra exportdokument via internet.

Praktiska övningsuppgifter om tillämpningen av ursprungsreglerna i frihandelsavtalen ingår också.

Kursen vänder sig både till dig som behöver fräscha upp kunskaperna och till dig som inte har så stor vana vid att hantera tulldokument för export!

Program
09.00      Export till länder utanför EU; Exportdeklaration med föranmälan

10.00      Kaffe

10.20      Export till länder utanför EU, fortsättning

Export för passiv förädling

12.00      Lunch

12.45      Ursprungsregler och praktisk hantering

Certificate of origin

Ursprungsregler enligt EU:s frihandelsavtal. EUR 1, fakturadeklaration och ATR-certifikat

14.00      Kaffe

14.20      Ursprungsregler och praktisk hantering, fortsättning

Betalningsfaktura och Proformafaktura. Särskilda intyg som används vid export

ATA-carnet, ansökan och hantering

CERTIATA® Plus – dokumenthantering via internet

Övningsuppgifter

16.00      Avslutning

Ta gärna med kollegor, inbjudan gäller ju alla på företaget. Ni är varmt välkomna!

Om du deltar i vår Diplomutbildning för Import- och Exportkunskap ingår den här utbildningen i programmet.

0