Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, Sverige

Pris

995 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 495 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag:10 maj

Vi inleder med en gemensam lunch 12.00 i Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus.

Praktisk offertskrivning

Har du tänkt på vilken roll offerten spelar när ett avtal blir ingånget eller vilket innehåll den bör ha?

I början av de flesta affärer brukar en offert skickas i något av de inledande stegen. Det är dock inte alltid motparten accepterar offerten utan kan likväl föreslå förändringar. Under detta seminarium lär du dig mer om hur ett avtal kommer till stånd och offertens roll i denna process.

Vi går även igenom vilka uppgifter som en offert bör innehålla, utformning och fallgropar som man bör känna till vid offertlämning. Ibland kan vissa branschspecifika förutsättningar även påverka vilken information som är särskilt viktig att ha med redan i offerten.

Deltagarna kommer även att få utgå från ett antal fiktiva offerter och utifrån olika fall diskutera innehåll och offertens roll i de olika exemplen.

Seminariet kommer att ledas av David Berggren och Mats Nilsson, advokater på MAQS Advokatbyrå. David och Mats har lång erfarenhet av att hjälpa företag i utformning av avtal och de undervisar även regelbundet på Lunds Universitet.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget!

0