Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

5 250 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
7 750 kr/pers för icke-medlemmar.

Vid registreringen bjuds det på lättare frukost, så kom ihåg att meddela ev. kostavvikelser.
Lunch och eftermiddagsfika kommer också att serveras under dagen.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Vid utebliven närvaro utgår full avgift.

Sista anmälningsdag 10 oktober.

Dokumentation samt kurslitteratur, UCP 600 Rembursregler, ingår.

Praktisk remburshantering – Malmö

Handelskammaren bjuder in till en ingående och lärorik dag om remburser. Det finns många riskmoment i internationell handel och ett riskmoment är själva betalningen. Vi går igenom de olika betalningsformerna och specifikt inriktar oss på rembursaffären.

I oroliga tider skärps kraven på säkra betalningar och korrekta dokument. Rätt dokument, rätt utformade och rätt ifyllda är nyckeln.

ICC:s rembursregler UCP 600 och International Standard Banking Practice – ISBP 2023 utgör världsstandard för remburser. Vi kommer att gå igenom dessa regler.

Dagen avslutas med grupparbeten om praktiska exempel och att diskutera vanliga praktiska problem och svårigheter i remburshanteringen. Allt i syfte att förbättra kunskaperna om vanliga misstag, vad man bör tänka på och hur man undviker fallgropar.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med remburser hos företag med export och/eller import, bank samt transport- och försäkringsbolag. Samarbetspartners är Handelsbanken och Swedbank.

Program:
08.45 Registrering med lättare frukost
09.00 Betalningsformer
10.00 Rembursens grunder text och villkor, dokumentgranskning, övningsuppgifter
12.00 Lunch
13.00 Forts rembursens grunder samt grupparbeten med praktiska exempel
14.30 Eftermiddagsfika
15.00 Redovisning av grupparbeten
16.15 Avslutning

Föreläsare:
Sofia Lindén, Handelsbanken, Göteborg
Eva Carlson Björn, Swedbank AB, Göteborg

Om du deltar i vår Diplomutbildning för Import- och Exportkunskap ingår den här utbildningen i programmet.

Varmt välkommen!
Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget!

0