Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

4 650 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
5 850 kr/pers för icke-medlemmar.

Fika, lunch, dokumentation samt kurslitteratur, UCP 600 Rembursregler, ingår.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 13 maj.

Vid utebliven närvaro utgår full avgift.

Praktisk remburshantering – Malmö

Handelskammaren bjuder in till en ingående och lärorik dag om remburser. Det finns många riskmoment i internationell handel och ett riskmoment är själva betalningen. Vi går igenom de olika betalningsformerna och specifikt inriktar oss på rembursaffären.

I oroliga tider skärps kraven på säkra betalningar och korrekta dokument. Rätt dokument, rätt utformade och rätt ifyllda är nyckeln.

ICC:s rembursregler UCP 600 och International Standard Banking Practice – ISBP 2013 utgör världsstandard för remburser. Vi kommer att gå igenom dessa regler.

Dagen avslutas med grupparbeten om praktiska exempel och att diskutera vanliga praktiska problem och svårigheter i remburshanteringen. Allt i syfte att förbättra kunskaperna om vanliga misstag, vad man bör tänka på och hur man undviker fallgropar.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med remburser hos företag med export och/eller import, bank samt transport- och försäkringsbolag. Samarbetspartners är Handelsbanken och Swedbank.

Program:

08.45 Registrering med kaffe och fralla
09.00 Betalningsformer
10.00 Rembursens grunder text och villkor, dokumentgranskning, övningsuppgifter
12.00 Lunch
13.00 Forts rembursens grunder samt grupparbeten med praktiska exempel
14.30 Fika och frukt
15.00 Redovisning av grupparbeten
16.15 Avslutning

Föreläsare:

Sofia Lindén, Handelsbanken, Göteborg
Eva Carlson Björn, Swedbank AB, Göteborg

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.
Välkommen!

0