Datum / Tid


Pris

4 650 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
5 850 kr/pers för icke-medlemmar.

Dokumentation samt kurslitteratur, UCP 600 Rembursregler och ISBP 2013 Internationell Standard Banking Practice ingår.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Denna kurs är uppdelad på två dagar och datum för Del 2 är 15 januari 2021 kl 09.00-11.00.
För mer information kontakta Per Anders Lorentzon.

Online – Praktisk remburshantering – Del 1

Handelskammaren bjuder in till två ingående och lärorika halvdagar om remburser. Det finns många riskmoment i internationell handel och ett riskmoment är själva betalningen. Vi går igenom de olika betalningsformerna och specifikt inriktar oss på rembursaffären.

ICC:s rembursregler UCP 600 och International Standard Banking Practice – ISBP 2013 utgör världsstandard för remburser. Vi kommer att gå igenom dessa regler.

Utbildningen avslutas med praktiska exempel och att diskutera vanliga problem och svårigheter i remburshanteringen. Allt i syfte att förbättra kunskaperna om vanliga misstag, vad man bör tänka på och hur man undviker fallgropar.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med remburser hos företag med export och/eller import, bank samt transport- och försäkringsbolag. Samarbetspartners är Handelsbanken och Swedbank.

Program: Del 1

09.00 Betalningsformer
10.00 Rembursens grunder text och villkor, dokumentgranskning, övningsuppgifter
12.30 Avslutning

Föreläsare:
Sofia Lindén, Handelsbanken, Göteborg
Eva Carlson Björn, Swedbank AB, Göteborg

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.
Varmt välkommen med din anmälan!

Denna kurs är uppdelad på två dagar och datum för Del 2 är 15 januari 2021 kl 09.00-11.00.
För mer information kontakta Per Anders Lorentzon.

0