Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för Handelskammarens medlemmar.

Organisatör:
Swedsoft, CaptureInnovation och Blekinge Tekniska högskola

Anmäl dig senast den 9 mars kl 12.00

Kaffe serveras från kl 15.00!

Presentation av statistik om svensk mjukvaruutveckling

Hur viktigt är mjukvaruutveckling för Sverige? Vilka kompetenser behövs nu och i framtiden?

I slutet av 2017 samlade SCB in statistik om vikten av svensk mjukvaruutveckling och framtida behov inom densamma. Detta skedde som en del i ett av Vinnova finansierat projekt som drivs av Swedsoft, Blekinge tekniska högskola och CaptureInnovation.

Den 13 mars bjuder vi in till presentation av statistiken om behovet av mjukvaruutveckling i Malmö.

Program Malmö
15:00 Kaffe och registrering
15:30 Statistik om svensk mjukvaruutveckling

  • Välkomna
  • Presentation av statistiken
  • Mjukvarans vikt för Sony Mobile, Carl-Eric Mols, Head of Open Source, Sony Mobile
  • Mjukvarans betydelse för sydsvenska företag, Pernilla Johansson, Chefekonom, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
  • Frågor

Varmt välkommen!

0