Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

Kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag 7 december.

Prisutdelning av SSCEN Sustainability Prize för master uppsatser

Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling (SSCEN) i samarbete med Sparbanksstiftelsen Finn delar ut priser för bästa uppsatser 2023 till studenter vid Tekniska Högskolan och Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Vinnarna av SSCEN:s hållbarhetspris för masteruppsatser 2023 imponerar med ny och viktig kunskap för grön omställning!

Vi behöver ny kunskap som går att omsätta i praktiken för att kunna driva på den nödvändiga gröna omställningen. För att uppmuntra studenterna vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Lunds tekniska högskola att bidra med sina kunskaper instiftades ett pris 2023 för bästa uppsats av SSCEN, Sparbanken Skånes center för hållbar näringslivsutveckling.

Av de många bidrag som nominerades belönas nu två uppsatser vid en prisceremoni på Handelskammaren den 11 december.

Mikko Ala-Porkkunen och Rasmus Rooth har i sin uppsats ”At the Sustainable Finance Frontier – Sustainability-Linked Bonds: Targets, Sustainability Profiles and Yield Spreads”, utforskat en variant av gröna obligationer baserat på en utlovad minskning av koldioxidutsläpp under en viss tidsperiod. Om företagen misslyckas med målsättningen att minska utsläppen får räntegivarna en slags bonus.

Gabriel Malmer och Lovisa Thorin har i sin uppsats ”Network reconfiguration for renewable generation maximization”, visat hur mer sol- och vind-el på ett säkert sätt kan anslutas till elnätet i Eslövs kommun utan stora investeringskostnader. Projektet har genomförts i samarbete med en forskare i Taiwan och det lokala nätbolaget Kraftringen Nät.

0