Psykisk (o)hälsa – verktygslåda för att må bra!

Genom att arbeta aktivt med att förebygga psykisk (o)hälsa och att tidigt se signaler kan vi bryta trenden! Under en eftermiddag fördjupar vi oss inom området och får lyssna till inspirerande föreläsare – allt för att ditt företag ska kunna hitta en verktygslåda för att få företagets medarbetare att utvecklas och må bra!

Program

Psykisk hälsa – din mest lönsamma investering
Vad är psykisk ohälsa? Och hur är psykisk ohälsa kopplat till ekonomisk lönsamhet och minskad produktivitet?
Linus Zackrisson, föreläsare och strategisk konsult inom HR och ledarskap med fokus på psykisk ohälsa på Optimal Advice, samt grundare till organisationen Understand

Hur kan man förebygga ohälsosam stress i arbetslivet?
Vad kännetecknar en hållbar arbetsplats? Vad är positiv stress, och hur kan vi använda våra medfödda stressreaktioner på ett konstruktivt sätt? Hur kan man hitta en balans mellan hög prestation och bibehållet välmående? Vad kan man som chef göra för att minska risken för stressrelaterad ohälsa hos sina medarbetare?
Celina Sari Segerlund, psykolog och regionchef på PBM Sweden

Nycklarna till ett framgångsrikt hälsoarbete
Hur kan en satsning på god hälsa spara pengar? Vilka faktorer är viktiga för att skapa ett hållbart och långsiktigt hälsoarbete? Lär dig om hur du främjar välmåendet och därmed prestationen hos dina medarbetare.
P-O Osbeck, Fysiotest

Pausyoga – ladda batterierna!
Mikrotips samt övningar på vad du kan göra och införa på din arbetsplats.
Niki Schönström, N yoga studio

Psykisk ohälsa – vad gäller i arbetslivet?
Vilka skyldigheter och rättigheter har arbetsgivaren i situationer vid psykisk ohälsa.
Maria Moberg, arbetsrättsadvokat från MAQS Advokatbyrå

Att leda passionerat med personalen i fokus!
Hur kan man på ett sunt sätt driva ett företag med personalen i fokus? Lyssna till ett bolag som lever som de lär.
Per Cato, regionchef Mpya

Paneldiskussion
Peter Gustafson, CEO på Symbal Communication, Linus Zackrisson, från Optimal Advice, föreläsare/rådgivare, Albin Tanke, bitr. kyrkoherde och leg. psykoterapeut

– Hur kan du som kollega och ledare upptäcka och se tecken på att någon inte mår bra?
– Vikten av att lyssna och vara närvarande
– Belysa ungas situation idag

Programmet modereras av Handelskammarens Katarina Björnsdotter.

Varmt välkommen!