Datum / Tid


Plats

Ångbåtsbron 1, Malmö, Sverige

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
895 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 4 september.

Ett exemplar av Stefans senaste bok ”En liten bok om mental styrka” ingår till samtliga deltagare.

Psykologiskt kapital – vår inre hjälte!

Vill du utveckla ditt psykologiska kapital?

I denna föreläsning berättar fil. Dr i psykologi, författaren och föreläsaren Stefan Söderfjäll mer om vad vårt psykologiska kapital är och hur du hittar hjälten inom dig!

Kapital avser tillgångar och resurser av olika slag som vi behöver för att lösa utmaningar som vi står inför. En av de viktigaste formerna av kapital är av psykologisk karaktär och avser de mentala resurserna i form av hopp, egenförmåga, resiliens och optimism.

Vetenskapliga studier har visat att det psykologiska kapitalet har en stor betydelse för vårt välbefinnande, våra prestationer och för vår förmåga att hantera svårigheter och motgångar, i arbetslivet såväl som privat.

Ett exemplar av Stefans senaste bok ”En liten bok om mental styrka” ingår till samtliga deltagare.

Välkommen!

0