Datum / TidPlats

Mötesplats Framtidsvägen, Framtidsvägen 14, Växjö

Pris

15 900 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
17 900 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.
Antal platser är begränsade!

Sista anmälningsdag är den 18 januari.

Rätt Fokus i Styrelsearbetet SME – Växjö

Certifiera dig som professionell styrelseledamot

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt. Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet.

Vår populära grundläggande certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet SME är en allmänbildande styrelseutbildning för alla som vill lära sig mer om styrelsearbete och svensk bolagsstyrning. Varje år väljer därför mer än 1 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 20-tal orter i hela landet och online. Och 99,3 procent rekommenderar den till andra.

Lärarledd utbildning där vi blandar teori och praktik. Grupparbeten, case och hög interaktivitet erbjuds bland deltagare och våra ackrediterade lärare. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får rätt styrning, rätt bemanning, rätt inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

Primärt vänder sig utbildningen till styrelseledamöter, ägare, ledningsgrupper och valberedningar. Men självklart kan även ekonomichefer, rådgivare, jurister och andra specialister ha nytta av utbildningen att fördjupa sina styrelsekunskaper för att tillföra värde till verksamheter eller i sina styrelseuppdrag.

  • Stärka din kunskap och trygghet i styrelserummet
  • Öka din förståelse för styrelsearbete i praktiken
  • Utbyta erfarenheter med deltagarna och våra erfarna lärare
  • Bli en certifierad styrelseledamot. Certifieringen är en unik kvalitetsstämpel och meriterande när ägare och valberedningar söker nya ledamöter.
  • Träffa andra och bredda ditt styrelsenätverk.
  • Fräscha upp dina kunskaper och känna dig trygg i framtida styrelseuppdrag

I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera sig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning gör en tentamen. Om du klarar tentamen får du ett bevis på att du är certifierad styrelseledamot. Vår certifiering har ett högt meritvärde och är en unik kvalitetsstämpel när ägare och valberedningar söker nya ledamöter. Certifikatet är digitalt och kan delas i sociala kanaler eller skrivas ut.

Styrelseakademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige. Utbildningens innehåll och certifieringen är godkänd av ecoDa, European Confederation of Directors Associations.

Kursmaterial:
Du får en kurspärm med fyra moduler samt boken ”Vägledning till god styrelsesed” och anteckningsblock. Pärmmaterialet erhålls också i digital version.

Lärare:
Christina Lindberg, ackrediterad för Rätt Fokus, som dessutom har egna styrelseuppdrag och därmed goda erfarenheter av styrelsearbete i praktiken.

Varmt välkommen med din anmälan!


Detta är ett samarbete mellan Handelskammaren och StyrelseAkademien Sydost.

0