Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler vån 2, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, Sverige

Pris

495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795 kr/pers för icke medlemmar.

Anmäl dig senast 16/10.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med gemensam lunch.

Rösten som säljer!

Vill du bli en bättre förhandlare, ha en säkrare röst när du talar inför många eller bli en ännu vassare säljare? Undersökningar som gjorts säger att ca 90 % av vår kommunikation är icke-verbal och en stor del av kommunikationen är hur rösten låter och uppfattas. En grundad röst skapar förtroende och blir lyssnad på. Men kan man egentligen ändra sin röst, har man inte den man fötts med?

Med en ökad medvetenhet om röstens betydelse, hur rösten funkar och ett par grundläggande verktyg går det faktiskt att förändra och förbättra sin röst. Att träna sin röst är nyttigt, roligt och viktigt.

Dagens gästföreläsare Inger Ohlén visar hur du kan träna dig till en mer förtroendeingivande-, kommunikativ- och därmed också en mer säljande röst.

Inger är i grunden musikdirektör med examen 1994 vid Musikhögskolan i Malmö. Sedan sin examen har hon, som egen företagare, tränat människors röster både i tal och sång.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget!

Välkommen!

0