Datum / Tid


Plats

Sydsvenska Industri- & Handelskammaren, Skeppsbron, Malmö, Sverige

Pris

250 kr/pers för medlemmar i Handelskammarens Tankesmedja.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag: 23 april.

Vi börjar med vegetarisk lunch kl 12.00.

Rundabordssamtal – FN:s globala mål för 2030 – Industrin

Handelskammarens Tankesmedja genomför under 2019 en serie rundabordssamtal under temat FN:s globala mål för 2030. Denna gång har vi fokus på Industrin.

Efter ett inledande inspirationspass har vi rundabordssamtal kring hur industrin arbetar med FN 2030.

Trelleborg har använt sig av FN:s Globala Hållbarhetsmål i första hand som en vägvisare till samhällsutmaningar som samtidigt utgör affärsmöjligheter för ett världsledande polymerföretag. Sju av de sjutton målen innehåller delmål som Trelleborg redan i dagsläget har utvecklat lösningar för. Exempel är komponenter för förnybara energilösningar, hållbar livsmedelsproduktion och skydd mot vattenrelaterade katastrofer. På dessa och andra områden har Trelleborg kapaciteten att ge väsentliga bidrag till bättre hållbarhet i samhället. I andra hand använder företaget FN-målen för att också förbättra hållbarheten internt i sin operativa verksamhet och fabriker. Rosman Jahja kommer att ge prov på hur man använder målen, både för att belysa och inspirera.

Rosman Jahja är Vice President Corporate Responsibility i Trelleborg AB. Han har arbetat i koncernen sedan 2006. Han har en bakgrund i kommunikations-, utbildnings- och förlagsbranscherna och är i grunden M.Sc. Environmental Management & Policy samt civilekonom med internationell inriktning.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen!

0