Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler, våning 7, Ångbåtsbron 1, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för deltagare i Trade Network. 395 kr/person för övriga.
Vi tar löpande emot nya deltagare. Är du nyfiken och vill veta mer, kontakta Mariette Gunnarsson.

I samband med registreringen 9:00-9:15 serveras kaffe/te och fralla.

Sista anmälningsdag är den 14 maj.

Reser du kollektivt?
Handelskammarens lokaler ligger centralt, på cirka fem minuters gångavstånd från Malmö Centralstation!

Rundabordssamtal: Förändringar på tullområdet – Malmö

2024 kommer att innebära stora förändringar på tullområdet när de sista delarna av EU:s tullkodex ska implementeras. Dessa förändringar kräver förberedelser och i vissa fall systemanpassningar. Vi vill därför bjuda in till ett samtal där vi belyser kommande förändringar och diskuterar praktiska frågeställningar.

Syftet är att informera om aktuella förändringar på tullområdet och samtidigt erbjuda en plattform för utbyte av erfarenheter i samband med införandet av nya system. Samtalen är riktade till dig som arbetar med tullfrågor.

Med oss har vi denna gång även Nils Persson från Pipechain SCM Tyringe AB som med sin mångåriga erfarenhet av att leverera systemlösningar för tullhantering ger oss en systemleverantörs perspektiv på utmaningar kopplade till tidigare såväl som kommande förändringar.

Samtalen kommer att ledas av Malin Madsen, strategisk rådgivare tull och internationell handel, på Handelskammaren. Malin kommer även inledningsvis på mötena ge en bakgrund och lyfta praktiska frågor som ni företag behöver ställa er inför förändringarna.

Välkommen!

0