Datum / Tid


Plats

HMS Industrial Networks AB, Stationsgatan, Halmstad, Sverige

Pris

Kostnadsfritt och exklusivt för deltagare i Trade Network eller via personlig inbjudan.
Vi tar löpande emot nya deltagare. Är du nyfiken och vill veta mer, kontakta Mariette Gunnarsson.

Sista anmälningsdag är den 2 april.

Reser du kollektivt?

HMS lokaler ligger på Stationsgatan 37, cirka fem minuters promenad från Halmstad C

Rundabordssamtal: Förändringar på tullområdet – Halmstad

2024 kommer att innebära stora förändringar på tullområdet när de sista delarna av EU:s tullkodex ska implementeras. Dessa förändringar kräver förberedelser och i vissa fall systemanpassningar. Vi vill därför bjuda in till ett inledande rundabordssamtal där vi belyser kommande förändringar och diskuterar praktiska frågeställningar.
Syftet är att informera om aktuella förändringar på tullområdet och samtidigt erbjuda en plattform för utbyte av erfarenheter i samband med införandet av nya system. Samtalen är riktade till dig som arbetar med tullfrågor.

Vi kommer till en början att fokusera på följande förändringar:

Förenklad deklaration import: Förändringen innebär att ytterligare uppgifter kommer att behöva lämnas i den förenklade importdeklarationen. Aktörer som idag använder sig av förenklad deklaration måste se över vad förändringarna innebär för dem och hur de kan bibehålla en effektiv process. Införandeperioden är 2 september – 27 september 2024.

Nytt exportsystem AES: På exportsidan står vi inför både nya processer och nytt uppgiftslämnande. Införandeperioden är kort (1 oktober – 2 december 2024) och förändringarna innebär bland annat att aktörer som inte lämnar uppgifter till Tullverket idag kan bli berörda.

Centraliserad klarering: Centraliserad klarering ger möjlighet för ekonomiska aktörer att lämna sina tulldeklarationer i en medlemsstat oavsett var i EU varorna förs in. Möjlighet till centraliserad klarering är en del av det nya exportsystemet.

Samtalen kommer att ledas av Malin Madsen, strategisk rådgivare tull och internationell handel, på Handelskammaren. Malin kommer även inledningsvis på mötena ge en bakgrund och lyfta praktiska frågor som ni företag behöver ställa er inför förändringarna.

Välkommen!

0