Datum / Tid


Online

Pris

Kostnadsfritt för deltagare i Trade Network – vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel.
Vi tar löpande emot nya deltagare. Är du nyfiken och vill veta mer, kontakta Mariette Gunnarsson.

395 kr/pers för Övriga. Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 27 maj.

Rundabordssamtal: Förändringar på tullområdet – Växjö

2024 kommer att innebära stora förändringar på tullområdet när de sista delarna av EU:s tullkodex ska implementeras. Dessa förändringar kräver förberedelser och i vissa fall systemanpassningar. Vi vill därför bjuda in till ett inledande rundabordssamtal där vi belyser kommande förändringar och diskuterar praktiska frågeställningar.

Syftet är att informera om aktuella förändringar på tullområdet och samtidigt erbjuda en plattform för utbyte av erfarenheter i samband med införandet av nya system. Samtalen är riktade till dig som arbetar med tullfrågor.

Samtalen kommer att ledas av Malin Madsen, strategisk rådgivare tull och internationell handel, på Handelskammaren. Malin kommer även inledningsvis på mötena ge en bakgrund och lyfta praktiska frågor som ni företag behöver ställa er inför förändringarna.

Under detta mötet deltar även Henrik Tingdahl från systemleverantören the logistic solution Sweden AB. Henrik som med sin mångåriga erfarenhet av att leverera systemlösningar för tullhantering ger oss en systemleverantörs perspektiv på utmaningar kopplade till tidigare såväl som kommande förändringar.

Välkommen!

0