Datum / Tid


Plats

Kulturparken Småland, Södra Järnvägsgatan 2, Växjö

Pris

Kostnadsfritt och öppet för alla.
Arrangeras av Hållbarhetsnätverket.
Vi tar löpande emot nya medlemmar. Nyfiken? Kontakta Elisabeth Axelson.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 30 mars.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Rundabordssamtal med Fossilfritt Sverige – Växjö

Den 5 april bjuder vi in medlemsföretag till ett samtal med Fossilfritt Sverige. Samtalen kommer att modereras av Svante Axelsson och Maria Persdotter Isaksson.

Syftet med samtalet är att titta på hur vi tillsammans kan stärka vår konkurrenskraft i Sydsverige. Under samtalet kommer vi dels att lyfta några företag från vår region som arbetar med att bli fossilfria, dels diskutera hur vi tillsammans kan påskynda omställningen och samtidigt stärka vår konkurrenskraft.

Vill du under samtalet pitcha en fossilfri affär som har stärkt er konkurrenskraft?
Meddela Elisabeth Axelson.

Vill du delta i vårt rundabordssamtal i Malmö den 4 april?
Mer information här.

Samtalet avslutas med lunch för de som vill kl. 12.00.


Om Fossilfritt Sverige och moderatorerna
Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner där de visar hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Dessa planer lyfter fram vad branscherna åtar sig att göra för att nå fossilfrihet till 2045, samt pekar på de hinder som behöver undanröjas av beslutsfattare för att möjliggöra omställningen.

Svante Axelsson är nationell samordnare och Maria Persdotter Isaksson är projektledare för Fossilfritt Sverige. Just nu pågår ett arbete för att skapa förutsättningar för att färdplanerna ska kunna genomföras genom att bland annat ta fram strategier för områden som är centrala för omställningen och stötta implementeringen av färdplanerna regionalt.

0