Datum / Tid


Plats

Ekebergsvägen 26, 305 75 Getinge

Pris

Kostnadsfritt.
Vi inleder med gemensam lunch, så kom gärna i god tid!

Rundabordssamtalet är tyvärr fullsatt!

Fullsatt – Rundabordssamtal med Riksbankschef Stefan Ingves

Den 15 mars gästar Riksbankschef Stefan Ingves Halmstad för att tala om den aktuella penningpolitiken. Riksbankschefen kommer att prata om det senaste räntebeslutet, det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik.

Efter Stefans anförande leder Handelskammarens vVD Per Tryding ett samtal och öppnar upp för frågor.

Rundabordssamtalet hålls hos Getinge Sterilization där VD Niclas Jonasson välkomnar oss.

Varmt välkommen!

Stefan Ingves är riksbankschef och ordförande i direktionen. Han tillträdde posten den 1 januari 2006. Sedan dess har han fått sitt mandat förlängt två gånger av fullmäktige, senast i september 2017 med ytterligare fem år fram till och med den 31 december 2022.

Stefan Ingves är medlem i Europeiska centralbankens (ECB) allmänna råd och förste vice ordförande i Europeiska systemrisknämndens (ESRB). Sedan 2006 har han varit styrelseledamot i Bank for International Settlements (BIS) och valdes i november 2021 till vice ordförande för BIS. Vidare är han sedan 2007 varit ordförande i BIS Banking and Risk Management Committee (BRC) och vidare Sveriges representant i Internationella valutafondens (IMF) guvernörsstyrelse, ledamot i Nordic Baltic Macroprudential Forum (NBMF) och medlem i Finansiella stabilitetsrådet. Stefan Ingves är ordförande i Toronto Centers styrelse.

Stefan Ingves är ekonomie doktor.

0