Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på våning 7, Ångbåtsbron 1, Malmö

Pris

Kostnadsfritt och riktar sig till dig som har en ledande befattning på ett av Handelskammarens medlemsföretag i Skåne. Målet är att samla representanter från medelstora företag med en tydlig tillväxtambition och med en vilja att utveckla sina internationella affärer. Här hittar du våra medlemmar. Observera att antalet platser är begränsat.

Sista anmälningsdag är den 18 september.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Rundabordssamtal: Strategisk omvärldsanalys med Lena Sellgren och Johan Eklund

Detta rundabordssamtal riktar sig till dig som arbetar i en ledande befattning på ett av Handelskammarens medlemsföretag i Skåne. Målet är att samla representanter från företag med en tydlig tillväxtambition och med en vilja att utveckla sina internationella affärer. Samtalen syftar till att strategisk diskutera hur aktuella makroekonomiska – och geopolitiska trender påverkar olika branscher och era företag.

Lunchmötena kommer att ha olika tematiska inriktningar och leds av Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden, tillsammans med Johan Eklund, chefekonom Handelskammaren. Gruppen är med och påverkar kommande teman.

”Kina i förändring”

Nyss hemkommen från en längre Kina-resa delar Lena Sellgren med sig av sina analyser och intryck för att förmedla hur ett förändrat Kina påverkar svenska företag.

Alla företag med internationell verksamhet behöver förhålla sig till Kina och USA. De senaste åren har det geopolitiska landskapet blivit alltmer svårnavigerat. Den teknologiska maktkampen mellan USA och Kina påverkar vissa branscher märkbart. De politiska spänningarna mellan Kina och framför allt USA men även EU i kombination med Kinas relation till Taiwan gör att många företag funderar på konsekvenserna på sina värdekedjor. Inte minst efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt kan de flesta företag inte välja bort Kina. Den kinesiska marknaden har vuxit och med en ökad inhemsk efterfrågan. Innovation och teknologisk utveckling är nu i framkant inom många områden. Det finns ett beroende av Kinas tillgång och förädling av kritiska råvaror för den gröna omställningen.

Under mötet diskuterar vi hur den nya geopolitiska omvärlden, med fokus på USA-Kina-relationen, påverkar strategiska val för svenska företag. Hur kan värdekedjor förändras och hur påverkas olika branscher?

Rundabordssamtalen sker i samarbete mellan Business Sweden och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Målgruppen är vd eller annan ansvarig på ledande befattning på medelstora bolag i Skåne med internationell verksamhet.

Är du intresserad av att delta? Meddela ditt intresse till Ulrika Dieroff eller Mariette Gunnarsson

0