Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt och enbart för medlemsföretag. Anmälan sker direkt till Mannheimer Swartlings Advokatbyrå på länk nedan.

Observera att föreläsningen kommer att hållas på engelska och via Zoom.

Sista anmälningsdag är den 7:e mars.

Russia and Ukraine – Update

I samarbete med Mannheimer Swartling Advokatbyrå bjuds medlemsföretag in till en digital uppdatering kring införda sanktioner och exportkontrollåtgärder mot Ryssland. Själva uppdateringen kommer att hållas på engelska.

Carolina Dackö och Fredrik Svensson ger en uppdatering kring aktuell utveckling och en översikt över de sanktioner och åtgärder inom exportkontroll som har införts i EU. De ger en översikt av de amerikanska åtgärderna och hur samordnade de är med EU:s.

Carolina och Fredrik belyser avslutningsvis hur omvärldens införda åtgärder och de ryska motåtgärderna påverkar möjligheterna att bedriva affärer i Ryssland samt diskuterar de praktiska compliance frågor.

Observera att föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Carolina Dackö arbetar inom byråns grupp för Corporate Sustainability & Risk Management. Hon är specialiserad på internationell handelsrätt, särskilt exportkontroll och sanktioner, tullagstiftning, skyddstullar, anti-dumpnings och anti-subventionsutredningar, WTO och frihandelsavtal samt generell import- och exportlagstiftning.

Fredrik Svensson har under många år varit verksam i Ryssland och ansvarig för byråns kontor i Moskva. Han har omfattande erfarenhet av compliance-relaterad rådgivning och har lett utredningar om misstänkt korruptions- eller sanktionsbrott.

Varmt välkommen med din anmälan,

0