Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

Kostnadsfritt.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 21 november.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Så jämställda är Sveriges bolagsstyrelser

Vi har ett resultat!

Välkommen till ett rapportsläpp där vi presenterar och analyserar resultatet från vår undersökning om hur jämställda bolagsstyrelserna i Sydsverige är, skiljer det sig mot Sverige som helhet? Hur ser det ut med representationen av kvinnor i regionens bolagsstyrelser? Har företag ambitionen att arbeta för ökad jämställdhet och för ett aktivt styrelsearbete? Det kommer vi få svar på nu.

Undersökning syftar till att ta reda på hur jämställda bolagsstyrelserna är bland de största företagen i södra Halland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skånes län. Undersökningen har genomförts tillsammans med våra kammarsystrar i södra Sverige. Så hur står sig våra län?

Ta tillfället i akt att förena nytta med nöje. Den här eftermiddagen kommer att ge dig som är intresserad av nya styrelseledamöter möjligheten att träffa kvinnor från Handelskammarens 100-lista.

Varmt välkommen!

0