Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Ångbåtsbron 1, 211 20 Malmö

Pris

3 900 kr/pers för medlemmar i Hållbarhetsnätverket.
4 900 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
6 900 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.
Full avgift utgår även vid utebliven närvaro.

Sista anmälningsdag är den 21 september.

Frukost och registrering från kl 08:45!

Så verifierar du ditt företags hållbarhetsarbete

Utbildningen riktar sig till små- och medelstora företag som vill vidareutveckla sitt hållbarhetsarbete eller till företag som ännu inte startat. Du kommer under utbildningen lära dig hur du genomför en egendeklaration som kan verifieras av en ackrediterad tredje part samt företagsnyttan av en verifiering. Vi kommer även visa på exempelcase från redan verifierade företag.

I en tid där allt fler företag fälls för greenwashing och kraven på hållbarhetrapportering ökar blir det allt viktigare att kunna påvisa sin trovärdighet.

Genom att verifiera er organisations hållbarhetsarbete är ni transparenta med vad ni gör  och visar att ni är pålitliga, vilket stärker er konkurrenskraft och bidrar till att framtidssäkra er organisation!

Mål med utbildningen:

 • Ge kunskap om hur du påbörjar eller utvecklar ditt hållbarhetsarbete.
 • Ge dig en metod för att införa, underhålla och utveckla ett arbetssätt för företags samhällsansvar genom att guidas av ISO26000*.
 • Ge dig kunskap om hur ditt företag kan få sitt hållbarhetsarbete utefter ISO26000, egendeklarationen samt hur egendeklarationen bryggar till CSRD**.

Utbildningens innehåll:

 • ISO26000 – vägledande principer, koncept, termer och definitioner.
 • Metodik för att implementera, underhålla och utveckla hållbarhetsarbetet utifrån ISO26000.
 • Hur du skapar ett strukturerat hållbarhetsarbete som innefattar verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöansvar, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor och samhällsengagemang.
 • Intressentanalys, väsentlighetsanalys, målformulering- och mätning och kommunikation med utgångspunkt från egendeklarationen.
 • Exempel på verifieringscase från små- och medelstora svenska företag.
 • Hur du genomför en egendeklaration med 50 frågor som utgör underlag för verifiering av ackrediterad tredje part.
 • Övergripande genomgång av den nya EU-lagen CSRD och hur egendeklarationen bryggar till den nya lagen.

Utbildningen vänder sig till: 
Dig som ansvarar för eller arbetar med verksamhetsutveckling, strategiskt och operativt arbete i små eller medelstora bolag, till exempel:

 • VD, CFO
 • Affärschef
 • Hållbarhetsansvariga
 • HR
 • Kommunikations-/informationschefer
 • Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • HSSEQ samordnare

Dagens föreläsare är Eva Vati och Helena Wiktor.


*ISO26000 är en vägledande standard som används i över 80 länder. Till standarden hör en egendeklaration som består av 50 frågor. Frågorna i egendeklarationen guidar företag att göra rätt och fungerar därmed som en checklista. Svaren till egendeklarationen kan verifieras av en ackrediterad tredje part och egendeklarationen är då godkänd som hållbarhetsrapport.

Standarden möjliggör därmed för företag att genom ett transparent och etiskt uppförande bidra till hållbar utveckling, ta hänsyn till olika intressenters förväntningar, efterleva lagar samt integrera hållbarhet i affärsstrategin och därigenom nå affärsmässig samhällsnytta.

Standarden är övergripande och ligger till grund för rapporteringen enligt CSRD, vilket gör att den lämpar sig väl för små- och medelstora företags hållbarhetsrapportering.

** Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett nytt EU direktiv som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. CSRD omfattar företag som uppfyller två av tre kriterier under de två senaste räkenskapsåren:

 • Fler än 250 anställda
 • Nettoomsättning på minst 40 miljoner euro
 • Tillgångar på minst 20 miljoner euro

CSRD förväntas träda i kraft den 1 januari 2024. I CSRD ingår även en ny obligatorisk standard för hållbarhetsredovisning, ESRS (European Sustainability Reporting Standards), som just nu håller på att utvecklas. Den beskriver detaljerat vad som ska redovisas, vilka principer som ska används för att ta fram informationen samt hur detta ska publiceras.

0