Datum / Tid


Plats

Kockums, Port Chapmans Plan 15, Karlskrona

Pris

Kostnadsfritt och enbart öppet för medlemsföretag i Handelskammaren.
Här hittar du våra medlemmar.
OBS. Begränsat antal platser och max en deltagare per företag.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 12 november.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Fullbokat Saab Kockums – se världens modernaste ubåtsvarv

Handelskammarens medlemmar bjuds in till ett unikt företagsbesök där vi får besöka Saabs egen ubåtstillverkning vid Kockums i Karlskrona. Här tillverkas den nya generationens ubåtar av Blekingeklass (A26) men man utför även uppgraderingar av befintliga ubåtar samt underhåll och nybyggnation av ytstridsfartyg.

I Karlskrona görs nu stora investeringar i varvsanläggningen där nya byggnader byggs och moderniseringar av befintliga sker. Målet är att samla alla anställda till varvsområdet. Investeringarna som görs nu är de största investeringarna i en enskild anläggnings som Saab-koncernen gjort. Hösten 2018 invigdes även en ny miljövänlig ytbehandlingshall inom området.

Vi kommer att få lyssna till representanter från Kockums ledning som berättar om satsningarna och ubåtarna som byggs i Karlskrona.

OBS. Absolut sista anmälningsdag är 12 november. I samband med anmälan kommer du att behöva ange ditt personnummer som vi kommer att ge Kockums tillsammans med ditt namn och företag för att de ska kunna göra erforderliga kontroller inför besöket.
Det krävs svenskt medborgarskap. Medtag giltigt ID-kort vid besöket.

Vi kommer inte att kunna ta emot anmälningar efter den 12 november. Antalet platser är begränsat till en deltagare per medlemsföretag.

Välkommen!

0