Datum / Tid


Plats

Arenan för södra Sveriges näringsliv, Trappgränd 4, S:t Hansgatan 16, Visby

Pris

Kostnadsfritt.

Samverkan akademi och näringsliv – nyckeln till tillväxt?

Universiteten och högre utbildningar har visat sig vara nyckel till att svenska städer och samhällen växer och lockar till sig såväl studenter som företag. Men hur mår svensk akademi och forskning? Hur står sig Sverige i ett internationellt perspektiv? Och hur ska universitet och högskolor tillgodose företagens behov av kompetens? Hur hittar vi vägar in i forskning och akademi – och tvärtom. Använda näringslivet i undervisningen. Högskola/universitet motor för regionala utvecklingen.

Du kan även ta del av seminariet digitalt.

Talare kommer inom kort.


Seminariet arrangeras tillsammans med Västsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län

0