Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

2 500 kr/pers för medlemmar i Hållbarhetsnätverket.
4 000 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
6 000 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 24 januari.
Vid avanmälan efter den 26 januari utgår full avgift.

Science Based Targets

– att sätta klimatmål i linje med vetenskapen

Vi vet vad forskningen säger om klimatförändringarna och vad som behövs göras – vi behöver ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2050, gärna innan. Sverige har 2045 som mål.

Detta innebär att företag som vill vara i linje med forskningen och dra sitt strå till stacken behöver själva minska sin klimatpåverkan och nå netto noll. Detta är inte bara för att bidra till en bättre värld, utan även för att framtidssäkra sin verksamhet, behålla framtida kunder och konsumenter, skapa ett starkt varumärke och minimera sina risker.

För att vägleda företag i att sätta vetenskapsbaserade mål som också blir externt validerade har organisationen Science Based targets initiative (SBTi) tagit fram ett ramverk i form av verktyg, kriterier och en valideringsprocess. Ramverket kan användas av bolag i alla storlekar och för många sektorer finns det specifika regler och vägledningar. Små och medelstora bolag har en förenklad ansökningsprocess.

Välkommen till en halvdagsutbildning som går igenom hur du och ditt företag går till väga för att skapa ett mål i linje med vetenskapen och tar utgångspunkt i SBTi. Under utbildningen går vi igenom:

  • Bakgrunden till och vetenskapen bakom Science Based Targets
  • Genomgång av utvalda kriterier
  • Hur du, steg för steg, sätter mål enligt metodiken
  • Verktyg som kan användas för att beräkna och simulera mål

Under dagen kommer både kortsiktiga klimatmål och långsiktiga nettonoll-mål att beröras. För att få ett godkänt nettonoll-mål enligt SBTi måste företaget även sätta ett kortsiktigt mål. Under förmiddagen blandar vi föreläsning och praktiska moment för att befästa kunskapen ytterligare.

Utbildningen riktar sig mot hållbarhetsansvariga/samordnare, affärs- och vetenskapsutvecklare, samt VD och ledning som vill ha förståelse för vad detta innebär.

Talare under utbildningen är Mats Tedenvall och Kajsa Kihlberg.

Det är lämpligt deltagare har viss förkunskap om klimatberäkningsstandarden Greenhouse Gas Protocol, men inte ett måste.


Mats Tedenvall, affärsenhetschef, 2050 Consulting
Mats arbetar som senior hållbarhetsrådgivare och har lång erfarenhet av utredningar, beräkningar, analyser och utbildning inom klimatområdet. Utöver hållbarhetsrådgivning bidrar han även med rådgivning i policyfrågor inom miljö samt brinner for miljöekonomi och hållbara strategier for organisationer. Mats hjälper regelbundet bolag att sätta mål enligt Science Based Targets riktlinjer. 

Kajsa Kihlberg, hållbarhetsrådgivare, 2050 Consulting
Kajsa Kihlberg är hållbarhetsrådgivare på 2050 Consulting och arbetar främst med klimatanalys och -strategi. Hon arbetar i varierande klimatprojekt med fokus på klimatberäkningar i enlighet med Greenhouse Gas Protocol och har även god erfarenhet av samspelet mellan standarden och Science Based Targets. Kajsa har god kännedom om av Greenhouse Gas Protocols nya riktlinjer Land Sector and Removals och Science based targets branschspecifika riktlinjer, Forest, Land and Agriculture, ”FLAG”.

0