Datum / Tid


Online

Digital informationsträff

Pris

Kostnadsfritt och öppet för alla företag. Anmälan sker direkt till ESF-rådet via anmälningsknappen.

Sista anmälningsdag är den 27 september.

Sista chansen: Sök ersättning för Brexitkostnader

Hösten 2023 är sista möjligheten att söka ersättning för kostnader som ditt företag haft kopplade till Brexit från den sk Brexitjusteringsreserven. Totalt finns 150 000 000 kronor kvar i reserven för företag att söka.

De kostnader som företag kan ansöka om att få ersatta är exempelvis konsult- och rådgivningstjänster t.ex. avseende nya handelsregler, produktgodkännande eller etableringskrav men även direkta kostnader för godkännande och märkning av produkter. Under vissa förutsättningar kan även mässkostnader omfattas. Kostnaderna ska ha uppstått under perioden 2020–2023 på grund av Brexit.

I Sverige hanteras ansökningarna av Svenska ESF-rådet. Under detta digitala informationsmöte går representanter för ESF-rådet som hanterar Brexitjusteringsreserven (BAR) igenom:

  • Kort om Brexitjusteringsreserven
  • Aktuella utlysningens innehåll och vilka kostnader företag kan få ersatta?
  • Hur går ansökningsprocessen till?

Informationsmötena är kostnadsfria och du anmäler dig direkt till ESF-rådet via anmälningsknappen.

Varmt välkommen med din anmälan,

0