Datum / Tid


Pris

3 995 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
4 995kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 30 augusti kl 15:00.

Den digitala workshopen ges via Zoom.

Skapa interaktiva & engagerande digitala workshops

– Favorit i repris! –

Vässa din kunskap och förståelse för hur du tar död på de traditionella tråkiga digitala mötena. Ta chansen att stärka din förmåga att utveckla och genomföra engagerande digitala möten, utbildningar och workshops.

Den digitala omställningen har slagit till med full kraft det senaste året. Är du en av dem som börjat tröttna på de traditionella digitala mötena som mest handlar om avrapportering, passivt lyssnande eller enbart bjuder på begränsad interaktion?

Då är detta workshopen/kursen för dig!

Under workshopen kommer deltagarna att få lära sig grunderna och värdet av aktiv facilitering. Här kommer deltagaren erhålla en grundläggande förståelse för hur man kan designa och facilitera interaktiva möten med en uppsättning digitala verktyg (samtliga verktyg finns som gratis- och betalversioner och utbildarna har ingen anknytning till dessa).

Upplägget bygger på att du som deltagare aktivt deltar i workshopen där vi arbetar med en innovationsutmaning. Vi kommer successivt arbeta oss igenom processen genom att tillämpa de digitala verktygen och plattformarna för att säkerställa och maximera interaktivitet. Efter varje arbetspass sker reflektion kring hur du som deltagare kan tillämpa och anpassa aktuella verktyg och processer till din egen verklighet och situation.

I syfte att maximera lärandet är workshopen uppbyggd utifrån ett helhetsperspektiv där vi arbetar med, respektive utforskar, följande interaktiva digitala verktyg: Menti, Google Slides och Miro.

Workshopen genomförs via Zoom där vi samtidigt kommer att träna deltagarna i att nyttja en rad interaktiva tillämpningar som är möjliga med aktuell plattform. Exempelvis hur jag kan använda break-out rooms, dela pausmusik, annotate, poll etc.

WORKSHOPENS INNEHÅLL
  • 10 avgörande faktorer för ett effektivt och interaktivt digitalt möte
  • Vad är facilitering och varför är detta så viktigt?
  • Hur kan jag designa och facilitera ett interaktivt och engagerande digitalt möte?
  • Interaktivt workshoppass i Google Slides – hur gör jag?
  • Interaktivt workshoppass i Miro – hur gör jag?
  • Hur kan jag använda Mentimeter.com för att skapa interaktivitet, delaktighet och samtidigt samla data på ett effektivt sätt?
  • Vilka smarta och interaktiva verktyg kan jag använda i Zoom-plattformen?
  • Hur tar jag en uppsättning olika och fristående digitala verktyg och plattformar och sätter ihop dessa till en helhet för att maximera interaktivitet, lärande och engagemang i en digital workshop, kurs eller möte?

OBS! Workshopen föregås av en obligatorisk 45 minuters tech-check workshop där deltagarna bekantar sig med de digitala verktygen.

WORKSHOPLEDARE

Anders Nilsson, Certifierad Digital Transformationsspecialist och Open Innovation Navigator på Ideon Open AB. Anders arbetade under närmare 17 år på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt är en uppskattad föreläsare och workshopledare. Han har gedigen expertis kring hur man designar och faciliterar interaktiva fysiska och digitala möten, workshops och utbildningar.

Gustav Widerström, Open Innovation Navigator på Ideon Open. Gustav har arbetat inom IT-branschen och med innovationsfrågor de senaste 15 åren och är en engagerad workshopledare såväl digitalt som fysiskt.

TID OCH OMFATTNING

09.00-09.45: Obligatorisk Tech-Check 45 minuter
10.00-11.45: Workshoppass 1
12.00-13.00: Frivillig Gemensam Digital Lunch
13.00-15.00: Workshoppass 2

Målgrupp för workshopen är till exempel dom som arrangerar många digitala möten, workshops, kurser och utbildningar.

0