Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

200 kr/pers för Upphandlingsnätverkets medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.

Anmäl dig senast den 18 april.

Vi inleder med gemensam lunch.

SKL Kommentus – offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner

Välkommen till vårens första träff med Upphandlingsnätverket!

SKL Kommentus ett dotterbolag till Sveriges kommuner och landsting (SKL) som är specialiserat på att erbjuda upphandlingsstöd till kommuner och landsting samt deras bolag. Kommentus bedriver bl.a. en inköpscentral som upphandlar nationella ramavtal, som förenklar försörjningen av varor och tjänster till kommuner och landsting.

Anna Larsson, som arbetar som bolagsjurist på Kommentus och som tidigare har varit anställd som upphandlare på inköpscentralen, kommer och berättar om SKL Kommentus och om hur inköpscentralen arbetar i sina ramavtalsupphandlingar, t.ex. i dialogen med leverantörsmarknaden och genom att sammansätta avtalsgrupper. Anna kommer också att informera om den nya flexibla upphandlingsmetoden dynamiskt inköpssystem (DIS) och hur det har gått med inköpscentralens pilotprojekt för bränslepellets – det första DISet som annonserats i Sverige.

Inbjudan gäller endast medlemmar i Upphandlingsnätverket.
Intresserad av nätverket? Kontakta Ulrika Dieroff.

Varmt välkommen!

0